Echte Communicatie

Voor meer verbinding


Luisterend oor


In een één-op-één gesprek kun je vertellen wat jou bezig houdt of wat jij als een probleem ervaart. De coach leeft zich in jouw situatie in en brengt je bij de gevoelens en behoeften die meespelen bij het aangebrachte thema. 

Duidelijkheid scheppen in hoe je je voelt en wat voor jou belangrijk is kan je een andere kijk geven op je situatie. Ten volle gehoord en gezien worden werkt opluchtend en verlichtend en geeft helderheid.