Echte Communicatie

Voor meer verbinding

Verbindende Communicatie

Wil je leren om op een vruchtbare manier duidelijk te maken wat je wilt en waar je last van hebt ?

Wil je goed om kunnen gaan met boosheid van anderen en boosheid van jezelf ? Wil je leren hoe je op een positieve manier kunt omgaan met negatieve gevoelens en gedachten ?

Wil je minder oordelend en meer mededogend naar de wereld en jezelf kijken ?

Wil je bijdragen aan meer vrede in de wereld terwijl je begint bij jezelf?

Verbindende Communicatie (gebaseerd op Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg) kan jou helpen om bovenstaande doelen en meer te bereiken.

Verbindende communicatie richt zich op verbinding in plaats van op strijd en machtsuitoefening. Het is gericht op contact maken met wat er leeft in jezelf en leeft in de ander. Het is de taal van het hart. Het helpt je de menselijkheid van de ander en van jezelf steeds opnieuw weer te zien.

Verbindende Communicatie is gebaseerd op eenvoudige principes. In de praktijk blijken die niet altijd gemakkelijk om toe te passen. We zijn erg gewend aan onze ‘gewone’ manier van communiceren. Iets wat in jaren ingesleten is, leer je niet snel weer af. 

In een cursus of workshop kun je kennis maken met deze manier van communiceren die jouw leven en dat van anderen mooier maakt.

In de agenda vindt je de planning.

Individuele coaching is ook mogelijk.